Trwa ładowanie...

Notowania

POLWAX: strona spółki
16.10.2020, 18:50

PWX Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji praw do akcji serii E

W nawiązaniu do raportu nr 37/2020 z dnia 7.10.2020 r. Zarząd Spółki Polwax S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”), w którym poinformowano, że zgodnie z Decyzją KDPW nr 987/2020 z dnia 05.10.2020 roku w Krajowym Depozycie w dniu 19.10.2020 roku nastąpi rejestracja 20.600.000 praw do akcji serii E Spółki i oznaczenie ich kodem PLPOLWX00059. Powyższe stanowi spełnienie warunku uchwały nr 793/2020 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 15.10.2020 r. dotyczącej wprowadzenia z dniem 20.10.2020r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym łącznie 20.600.000 praw do akcji serii E Polwax S.A., o podjęciu której Spółka informowała raportem bieżącym nr 38/2020 w dniu 15.10.2020 roku.
Podstawa prawna szczegółowa: § 17 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Inne komunikaty