Trwa ładowanie...
bDfTWZFN

Notowania

IPO Rozbudowa outletowego kanału sprzedaży INTERSPORT.

Spółka INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie ("Spółka", „INTERSPORT”) informuje, że w dniu 16 października 2020 roku przejęła trzy nowe lokale outletowe zlokalizowane w Warszawie, Modlniczce k/Krakowa i Rzgowie k/Łodzi.
INTERSPORT Polska S.A. chcąc rozbudować outletowy kanał sprzedaży, podjęła decyzję o krótkoterminowym zawarciu umów najmu z: 1. Neptune Annopol Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie dotyczącą lokalu handlowego o powierzchni 679 m2 zlokalizowanego w centrum handlowym Factory Annopol w Warszawie, 2. Neptune Kraków Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie dotyczącą lokalu handlowego o powierzchni 473 m2 zlokalizowanego w centrum handlowym Factory Kraków w Modlniczce k/Krakowa; 3. European Outlet Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzgowie dotyczącą lokalu handlowego o powierzchni 322 m2 zlokalizowanego w centrum handlowym Ptak Outlet w Rzgowie k/Łodzi. Wszystkie ww. umowy zostały zawarte na czas określony tj. do dnia 28 lutego 2021 roku z możliwością przedłużenia na kolejny okres za zgodą obu stron. Przejęte lokale są w pełni urządzone, nie wymagają nakładów inwestycyjnych i dają Spółce szansę w krótkim okresie najmu na sprawdzenie ich potencjału sprzedażowego. W wyniku przejęcia ww. sklepów łączna powierzchnia outletowego kanału sprzedaży INTERSPORT Polska S.A. została trzykrotnie powiększona o łączną powierzchnię 1.475 m2 (było: 399 m2 Factory Outlet w Gliwicach). Szczegółowa podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r. str. 1 z późn. zm.)

Inne komunikaty

bDfTWZGv