Trwa ładowanie...

Notowania

ALTA: strona spółki
16.10.2020, 19:54

AAT Postanowienie sądu w sprawie wniosku o wpis w księdze wieczystej

Zarząd ALTA S.A. powziął w dniu 16.10.2020r. informację, że Sąd Rejonowy w Zawierciu V Wydział Ksiąg Wieczystych, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 13.10.2020r. sprawy z wniosku Murapol Real Estate S.A., Chmielowskie Sp. z o.o. (Spółka, Inwestycja ALTA S.A.), zwane dalej Stronami, postanowił oddalić wniosek w sprawie dokonania wpisu zmiany właściciela w dziale II Księgi Wieczystej nieruchomości będących przedmiotem umowy sprzedaży zawartej w dniu 6.08.2020r. pomiędzy Chmielowskie Sp. z o.o. (Sprzedająca) i Murapol Real Estate S.A. ( Kupująca). Sąd wskazał na przeszkodę w dokonaniu wpisu z uwagi na wadliwość umowy sprzedaży.
Na podstawie praw, które przysługują Stronom, Spółka wystąpi do Sądu o doręczenie uzasadnienia do wydanego postanowienia oraz rozważy dalsze kroki prawne. Informacja dotycząca zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości została przekazana przez Zarząd Spółki ALTA w dniu 6.08.2020r. raportem bieżącym nr 17/2020.

Inne komunikaty