Trwa ładowanie...

Notowania

FMG: strona spółki
16.10.2020, 21:39

FMG Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki ONE S.A., zwołanym pierwotnie na dzień 16 września 2020 roku, wznowionym po trzeciej przerwie w dniu 16 października 2020 roku

Zarząd ONE S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości, w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym pierwotnie na dzień 16 września 2020 roku, wznowionym po trzeciej przerwie w dniu 16 października 2020 roku, wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji, wskazaniem ich procentowego udziału na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej licznie głosów w Spółce.

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2020-10-21
FMG Uzupełnienie rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2020 r. o wymagane oświadczenia, opinie i stanowiska Rady Nadzorczej i Zarządu ONE S.A.
15,90
0,00
2020-10-16
FMG Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki ONE S.A., zwołanym pierwotnie na dzień 16 września 2020 roku, wznowionym po trzeciej przerwie w dniu 16 października 2020 roku
15,90
0,00
2020-10-16
FMG Odwołanie i powołanie osób nadzorujących – członków Rady Nadzorczej w spółce pod firmą ONE S.A. z siedzibą w Warszawie
15,90
0,00
2020-10-16
FMG Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ONE S.A. z siedzibą w Warszawie, wznowione po trzeciej przerwie w dniu 16 października 2020 roku.
15,90
0,00
2020-10-15
FMG Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki ONE S.A., zwołanym pierwotnie na dzień 16 września 2020 roku, wznowionym po drugiej przerwie w dniu 15 października 2020 roku
16,50
-3,64
2020-10-15
FMG Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ONE S.A. z siedzibą w Warszawie, wznowione po drugiej przerwie w dniu 15 października 2020 roku oraz zarządzenie trzeciej przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
16,50
-3,64
2020-10-07
FMG Sprzedaż przez Spółkę nieruchomości
14,50
0,00
2020-10-02
FMG Uzupełnienie Raportu okresowego Skonsolidowanego Skróconego Raportu Półrocznego za okres 01.01.2020-30.06.2020
16,00
0,00
2020-10-01
FMG PS /: formularz skonsolidowanego raportu półrocznego
16,00
0,00
2020-09-30
FMG Uzupełnienie Raportu okresowego rocznego jednostkowego za 2019 i Raportu okresowego rocznego skonsolidowanego za 2019 o wymagane oświadczenia, opinie i stanowiska Rady Nadzorczej i Zarządu ONE S.A. oraz o Suplement do Sprawozdania Zarządu z działalności za okres 01.01.2019 – 31.12.2019 i Suplement do Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres 01.01.2019 – 31.12.2019.
16,00
0,00