Trwa ładowanie...

Notowania

DEVORAN: strona spółki
16.10.2020, 22:10

DEV Drugie wezwanie Akcjonariuszy Devoran S.A. do złożenia dokumentów akcji.

Zarząd Spółki DEVORAN S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent"), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), wzywa akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać w dni robocze (poniedziałek - piątek) w godzinach od 10:00 do 15:00 w siedzibie Emitenta znajdującej się w Warszawie (03-715), ul. Stefana Okrzei 1a, piętro I. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji Spółki wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie w/w ustawy. Niniejsze wezwanie jest drugim, spośród pięciu wymaganych w/w przepisami prawa.

Inne komunikaty