Trwa ładowanie...

Notowania

BENEFIT: strona spółki
16.10.2020, 22:25

BFT Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce

Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż 15 października 2020 r. Spółka otrzymała od Invesco Canada Ltd. z siedzibą w Toronto („Invesco Canada”), zawiadomienia o przekroczeniu przez Invesco Canada progu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce („Zawiadomienie”), którego pełna treść dostępna jest w załączniku do niniejszego raportu.
Z treści Zawiadomienia wynika, że Invesco posiada 291 040 akcji Spółki stanowiących 10,17% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 291 040 głosów na walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 10,17% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z Zawiadomieniem, przekroczenie progu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiło w dniu 9 października 2020 r.

Załączniki

Inne komunikaty