Trwa ładowanie...

Notowania

OPENFIN: strona spółki
16.10.2020, 23:40

OPF CZĘŚCIOWY BRAK WYKUPU OBLIGACJI SERII J i K

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Młynarskiej 48, 01-171 Warszawa , w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37/2019 z dnia 14 marca 2019 r., raportu bieżącego nr 39/2019 r. z dnia 15 marca 2019 r., raportu bieżącego nr 41/2019 z dnia 18 marca 2019 r., raportu bieżącego nr 125/2020 z dnia 18 września 2020 r. oraz raportu bieżącego nr 143/2020 z dnia 16 października 2020 r. informuje, iż Emitent nie dokonał pełnego wykupu części Obligacji serii J i K przypadających w 6 terminie płatności Odsetek od Obligacji serii J i K w ramach okresowej amortyzacji obligacji zgodnie z treścią Warunków Emisji Obligacji serii J i K, o których Emitent informował w raporcie bieżącym nr 37/2019 z dnia 14 marca 2019 r., raporcie bieżącym nr 39/2019 r. z dnia 15 marca 2019 r., raporcie bieżącym nr 41/2019 z dnia 18 marca 2019 r. oraz w raporcie bieżącym nr 125/2020 z dnia 18 września 2020 r.
Jednocześnie Emitent informuje, iż dokonał wypłaty należnych Obligatariuszom Odsetek od Obligacji serii J i K. Ponadto Emitent informuje, że niepełny wykup części obligacji serii J i K jest zgodny z zawartymi w dniu dzisiejszym porozumieniami z Idea Bank S.A. oraz Development System sp. z o.o., o których Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 143/2020 z dnia 16 października 2020 r., które wejdą w życie po spełnieniu warunków zawieszających. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Inne komunikaty