Trwa ładowanie...

Notowania

GOVENA: strona spółki
17.10.2020, 11:19

GOV Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Spółki Govena Lighting S.A. z siedzibą w Toruniu ("Spółka", "Emitent") na podstawie art.16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 o zmianie ustawy - Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz..U. z 2019r. poz. 1798 ze zmian.) wzywa akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów akcji w celu ich dematerializacji .
Dokumenty akcji należy składać w dni robocze (poniedziałek-piątek) od 8 00 do 16 00 w siedzibie Emitenta znajdującej się w Toruniu ul. Służewska 8-15 87-100 Toruń Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji Spółki wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021r. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe przez okres 5 lat od dnia wejścia w życie w/w ustawy. Niniejsze wezwanie jest drugim spośród pięciu wymagancyh w/w przepisami prawa. Podstawa prawna art.16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy- KSH oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r. poz 1798 ze zm.)

Inne komunikaty