Trwa ładowanie...

Notowania

BORUTA: strona spółki
20.10.2020, 10:05

BRU Zawarcie umowy z domem maklerskim dotyczącej przygotowania prospektu emisyjnego

Zarząd Spółki Boruta - Zachem S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: "Spółka") informuje, iż w dniu 20 października 2020 r. Spółka podpisała z Domem Maklerskim INC S.A. (dalej: "INC") Umowę o prospekt emisyjny w związku z przeniesieniem notowań na rynek regulowany GPW.
Jednocześnie Spółka informuję, że InventionBio Sp. z o.o. (Spółka, której pakiet kontrolny jest w trakcie przejęcia przez Emitenta - o czym informowano w raporcie ESPI nr 08/2020 z 28 sierpnia 2020r.) również podpisała Umowę z INC dotyczącą sporządzenia prospektu emisyjnego w związku z zamiarem debiutu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Zawarte Umowy z INC dotyczą kompleksowej obsługi całego procesu, w szczególności przygotowania dokumentacji oraz wprowadzenia akcji do obrotu na rynek główny GPW.

Inne komunikaty