Trwa ładowanie...
bECxZqxx
Notowania
TAMEX: strona spółki
20.10.2020, 12:17

TOS umowana dodatkowe roboty budowlane

Zarząd spółki TAMEX Obiekty Sportowe S.A. (dalej: Emitent, Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 roku informuje, że w dniu 20 października 2020 roku podpisał umowę na roboty dodatkowe do umowy zawartej dnia 7 kwietnia 2020 roku z Miastem Mława, jako Zamawiającym, na realizację zadania pn. "Modernizacja bazy sportowej na terenie Miasta Mława".
Przedmiotowa umowa została zawarta w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych o wartości 31 862,39 zł netto. Termin realizacji powyższych robót został określony na dzień 30 listopada 2020 roku. Szczegółowe warunki umowy i ryzyka z nią związane nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku dla tego rodzaju umów. W związku z powyższym, całkowita wartość umowy głównej z uwzględnieniem umowy dodatkowej wynosi obecnie 11 435 728,56 zł brutto.

Inne komunikaty

bECxZqyf