Trwa ładowanie...
bECbGwbV
Notowania
BIOGENED: strona spółki
20.10.2020, 15:51

BGD Zawarcie umowy o zarządzanie PPK

Zarząd Biogened S.A. z siedzibą w Łodzi ("Emitent") informuje, że w dniu 19.10.2020 r. dokonał wyboru BNP PARIBAS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie jako instytucji finansowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 04.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1342), z którą zawrze umowę o zarządzanie Pracowniczym Planem Kapitałowym.
W opinii Zarządu Emitenta powyższa informacja stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą Emitenta, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej, może mieć znaczący wpływ na cenę jego instrumentów finansowych.

Inne komunikaty

bECbGwcD