Trwa ładowanie...
bEhgLKdN

Notowania

BIOGENED: strona spółki
22.10.2020, 16:31

BGD Potwierdzenie zawarcia umowy o zarządzanie PPK

Zarząd Biogened S.A. z siedzibą w Łodzi ("Emitent") informuje, że w dniu 22.10.2020 r. otrzymał od BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie potwierdzenie zawarcia między Emitentem a BNP PARIBAS PPK Specjalistycznym Funduszem Inwestycyjnym Otwartym z siedzibą w Warszawie umowy o zarządzanie pracowniczym planem kapitałowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 04.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1342). Umowa została zawarta na czas nieokreślony. O wyborze przez Emitenta wspomnianej instytucji finansowej na potrzeby systemu PPK informowano Inwestorów raportem bieżącym ESPI nr 169/2020.
W opinii Zarządu Emitenta powyższa informacja stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą Emitenta, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej, może mieć znaczący wpływ na cenę jego instrumentów finansowych.

Inne komunikaty

bEhgLKev