Trwa ładowanie...

Notowania

BORUTA: strona spółki
23.10.2020, 17:17

BRU Zarekomendowanie przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej do dofinansowania projektu InventionBio Sp. z o.o. w wysokości 10,7 mln.

Zarząd Spółki Boruta - Zachem S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 23 października 2020 r. powziął informację, iż wniosek InventionBio Sp. z o.o. (dalej: INB, Spółka, której pakiet kontrolny jest w trakcie przejęcia przez Emitenta - o czym informowano w raporcie ESPI nr 08/2020 z 28 sierpnia 2020r.) o dofinansowanie projektu: "Rozwój infrastruktury badawczej InventionBio Sp. z o.o. ukierunkowanej na testowanie oraz przygotowanie do masowej produkcji produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19", przedstawiony do konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020, działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, został zarekomendowany przez Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej (dalej: "MFiPR") do dofinansowania. Całkowity koszt projektu został określony na ok. 11,9 mln zł netto, a rekomendowana wysokość dofinansowania wynosi 10,7 mln zł. Kwota dofinasowania stanowi 90% wartości netto całego projektu. Planowany projekt dotyczy rozwoju infrastruktury badawczej InventionBio Sp. z o.o. ukierunkowanej na testowanie oraz przygotowanie do masowej produkcji produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19. InventionBio Sp. z o.o. planuje przeprowadzenie testów oraz przygotowanie do masowej produkcji wielofunkcyjnej nanoemulsji o właściwościach biobójczych oraz wielofunkcyjnego ekstraktu z pofermentu o właściwościach biobójczych.
Planowane jest obecnie przetestowanie pod względem aktywności przeciwwirusowej i przygotowanie do masowej produkcji: 1. Wielofunkcyjnej nanoemulsji o właściwościach biobójczych. Przedmiot zgłoszenia patentowego. Wytworzono prototypy, zwalidowano w warunkach laboratoryjnych. Pozostały do wykonania testy aktywności przeciwwirusowej oraz opracowanie technologii produkcji w skali przemysłowej. Aby to zrealizować, niezbędny jest zakup urządzeń i dopracowania metody badania aktywności przeciwwirusowej będących przedmiotem projektu. Planowany termin zakończenia (nie później niż 31 grudnia 2020 r.). Planowane wdrożenie produktu koniec grudnia- pierwszy kwartał 2021r. 2. Wielofunkcyjnego ekstraktu z pofermentu o właściwościach biobójczych. Ekstrakt powstał w opatentowanej technologii biorafinerii, i jest jednym z wyników realizacji projektu „Biotransformacja i rafinacja kaskadowa śruty roślin oleistych w celu uzyskania surfaktantów, polimerów oraz komponentów paszowych” 1.01.2018 - 31.12.2020. Wytworzono prototypy, zwalidowano w warunkach laboratoryjnych. Pozostały do wykonania testy aktywności przeciwwirusowej oraz opracowanie technologii produkcji w skali przemysłowej. Aby to zrealizować, niezbędny jest zakup urządzeń i dopracowania metody badania aktywności przeciwwirusowej będących przedmiotem projektu. Planowany termin zakończenia (nie później niż 31 grudnia 2020 r.). Planowane wdrożenie produktu koniec grudnia 2020r.- pierwszy kwartał 2021 r. Celem Spółki jest zaproponowanie surowców, będących podstawą formulacji szeregu produktów, które odpowiedzą na zidentyfikowane potrzeby rynkowe w zakresie produktów posiadających właściwości biobójcze oraz wirusobójcze, a przy tym posiadające naturalny skład oraz właściwości funkcjonalne. Ostateczna kwota dofinansowania projektu może ulec zmianie. O zawarciu umowy o dofinansowanie Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym. Emitent zdecydował się na publikację informacji, ze względu na możliwy istotny wpływ realizacji projektu na zwiększenie skonsolidowanych przychodów przychody Emitenta.

Inne komunikaty