Trwa ładowanie...
bDIPUkVx

Notowania

OPTEAM: strona spółki
26.10.2020, 17:40

OPM Zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży akcji Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A.

Zarząd OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie (“Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 26 października 2020 r. Innova AF II Sàrl z siedzibą w Luksemburgu (“Innova”), Emitent i określone osoby trzecie, jako sprzedający, oraz Rementi Investments S.A., spółka w całości zależna od Nets Denmark A/S (“Kupujący”), jako kupujący, podpisali przyrzeczoną umowę sprzedaży dotyczącą 100% akcji w kapitale zakładowym spółki Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A. (“PeP”) (“Umowa”).
Emitent informował o zawarciu pomiędzy ww. stronami, przedwstępnej umowy sprzedaży 100% akcji PeP, w raporcie bieżącym nr 2/2020 z dnia 11.03.2020 r. oraz o spełnieniu wszystkich warunków zawartych w przedmiotowej umowie przedwstępnej, w raporcie bieżącym nr 9/2020 z dnia 13.10.2020 r. Zgodnie z Umową Emitent sprzedał na rzecz Kupującego 8.668.034 akcji w kapitale zakładowym PeP (stanowiących 20,51% kapitału zakładowego PeP oraz uprawniających Emitenta do wykonywania 8.668.034 głosów na walnym zgromadzeniu PeP, tj. 20,51% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu PeP), tj. wszystkie akcje w kapitale zakładowym PeP, które posiada Emitent. Cena, która została zapłacona przez Kupującego na rzecz Emitenta za akcje w kapitale zakładowym PeP zgodnie z Umową wynosi 71 504 557,84 EUR (słownie: siedemdziesiąt jeden milionów pięćset cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt siedem 84/100 euro). Emitent informuje, że Umowa zawiera postanowienia typowe dla umów tego rodzaju.

Inne komunikaty

bDIPUkWf