Trwa ładowanie...
bDKfWIqJ

Notowania

DENTAMDC: strona spółki
26.10.2020, 18:28

DAM Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Dent-a-Medical S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), wzywa akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać w dni robocze (poniedziałek - piątek) w godzinach od 10:00 do 17:00 w siedzibie Spółki znajdującej się w Krakowie - adres: 30-382 Kraków, ul. Kobierzyńska 211 w lok. nr 4. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji Spółki wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie w/w ustawy. Niniejsze wezwanie jest drugim spośród pięciu wymaganych w/w przepisami prawa. Podstawa prawna: art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.)

Inne komunikaty

bDKfWIrr