Trwa ładowanie...
bDBidqDF

Notowania

I2DEV: strona spółki
27.10.2020, 16:53

I2D Uchwała Zarządu i2 Development S.A. w przedmiocie skupu obligacji własnych

Zarząd spółki i2 Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, że w dniu 27 października 2020 roku Emitent podjął uchwałę o dokonaniu skupu własnych obligacji serii J o wartości nominalnej 1.000,00 zł (tysiąc złotych) każda, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 18 lutego 2020 roku, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLO222400023” [dalej: Obligacje]. Skup Obligacji nastąpi w celu ich umorzenia na podstawie art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach po ich wartości nominalnej, do kwoty wartości nominalnej obligacji równej 17.000.000,00 zł, w terminie do 30 czerwca 2021 roku. Skup Obligacji może być realizowany w ramach obrotu giełdowego lub poza nim.

Inne komunikaty

bDBidqEn