Trwa ładowanie...
bDIPxyIB

Notowania

SFINKS: strona spółki
28.10.2020, 18:33

SFS Zawarcie umowy o pełnienie funkcji nadzorcy układu

Zarząd Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie („Sfinks”, „Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37/2020 dotyczącego podjęcia przez Emitenta działań w celu otwarcia uproszczonego postępowania układowego informuje, że w dniu 28.10.2020 r. zawarł z Jerzym Sławkiem, posiadającym licencję Doradcy Restrukturyzacyjnego nr 2 („Doradca”), umowę o pełnienie funkcji nadzorcy układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu („Umowa”), o konieczności podpisania której informował w przywołanym raporcie bieżącym.
Na podstawie Umowy Doradca będzie sprawował, w zakresie przewidzianym przepisami prawa restrukturyzacyjnego, nadzór nad przebiegiem postępowania o zatwierdzenie układu i czynnościami Spółki w tym postępowaniu oraz podejmował działania wymagane ww. przepisami. Zawarcie Umowy umożliwi złożenie Emitentowi do Monitora Sadowego i Gospodarczego wniosku o dokonanie obwieszczenia o otwarciu ww. postępowania. Doradca obejmie funkcję nadzorcy układu po opublikowaniu ww. obwieszczenia.

Inne komunikaty

bDIPxyJj