Trwa ładowanie...
bEEhOuOd
Notowania
TAMEX: strona spółki
29.10.2020, 11:15

TOS Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane

Zarząd spółki TAMEX Obiekty Sportowe S.A. (dalej: Emitent, Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2020 z dnia 9 września 2020 roku informuje, że w dniu 29 października 2020 roku podpisał aneks do umowy zawartej dnia 9 września 2020 roku z Gminą Opole Lubelskie na realizację zadania pn. "Budowa boiska piłkarskiego przy ul. Lipowej w Opolu Lubelskim ".
Przedmiotowy aneks został zawarty w związku ze zwiększeniem zakresu robót, których łączna wartość wyniesie ‭528 899,34 zł brutto oraz wydłużeniem ostatecznego terminu realizacji zadania do dnia 31 maja 2021 roku. Pozostałe istotne zapisy przedmiotowej umowy pozostają bez zmian. Szczegółowe warunki przedmiotowego aneksu i ryzyka z nim związane nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku warunków dla tego rodzaju dokumentów.‬‬ ‬‬ W związku z powyższym, całkowita wartość umowy głównej z uwzględnieniem zawartego aneksu wynosi obecnie 3 932 076,34 zł brutto.

Inne komunikaty

bEEhOuOL