Trwa ładowanie...
bEUDZIRN
Notowania
BIOTON: strona spółki
30.10.2020, 19:08

BIO Powołanie Prezesa Zarządu

BIOTON S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 30 października 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Jeremy Launders na stanowisko Prezesa Zarządu Bioton S.A.
Pan Launders jest liderem z bogatym doświadczeniem w prywatnych i międzynarodowych firmach w branży biotechnologicznej, farmaceutycznej i wyrobów medycznych. Absolwent Dublińskiego Uniwersytetu Technologicznego w Irlandii, specjalizujący się w naukach biologicznych stosowanych. Przez ostatnie 25 lat pracował na stanowiskach kierowniczych w takich firmach jak Baxter, Pfizer, Diasorin, a ostatnio jako wiceprezes ds. operacji i łańcucha dostaw w Bimeda. Na tych stanowiskach Pan Launders kierował firmami w zakresie badań i rozwoju, operacji, jakości i spraw regulacyjnych, a także tworzył łańcuchy dostaw, aby zapewnić najwyższy poziom obsługi klienta. Był odpowiedzialny za dyscypliny techniczne, w tym bioprzetwarzanie, produkcję szczepionek, diagnostykę molekularną oraz sterylne produkty farmaceutyczne do wstrzykiwań. Pan Launders spędził ostatnie 2 lata mieszkając w Kanadzie, gdzie efektywnie kierował wdrażaniem strategicznych produktów wprowadzanych na rynek i zapewniał związaną z nimi wydajność operacyjną dla Bimeda. W swojej karierze kierował wieloma przejęciami i związanymi z nimi transferami technologii w Stanach Zjednoczonych i Europie. Kierował również operacyjnymi aspektami sprzedaży głównych obiektów i produktów w środowisku międzynarodowym. Pan Launders twierdzi, że jego sukcesy osiągane są dzięki ludziom, a celem jest wprowadzanie na rynek leków zmieniające życie. Działalność Pana Jeremy Launders wykonywana poza przedsiębiorstwem Spółki nie jest w stosunku do niej konkurencyjna. Pan Jeremy Launders nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Jeremy Launders nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Inne komunikaty

bEUDZISv