Trwa ładowanie...
bDIPACwl

Notowania

SFINKS: strona spółki
2.11.2020, 19:09

SFS Otwarcie postępowania o zatwierdzenie układu

Zarząd Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie („Sfinks”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 39/2020 w sprawie złożenia wniosku do Monitora Sądowego i Gospodarczego („MSIG”) o publikację obwieszczenia o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu w ramach uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, informuje, że w dniu 2 listopada 2020 r. Emitent powziął informację o publikacji w MSIG obwieszczenia o następujące treści: „Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie, przy ul. Świętojańskiej 5a (05-500 Piaseczno), o numerze KRS 0000016481, NIP 725-17-52-913, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086), oświadcza o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978 ze zm.) ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086). Nadzorcą układu jest kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny Jerzy Mirosław Sławek, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Prawnicza INLEX Jerzy Sławek, ul. Pogodna 36/11, (20-337) Lublin, NIP 712-171-44-17, posiadający licencję Doradcy Restrukturyzacyjnego o numerze 2. Dniem układowym jest 1 listopada 2020 r.” Obwieszczenie zostało opublikowane w MSIG nr 213 z dnia 30.10.2020 r.

Inne komunikaty

bDIPACwT