Trwa ładowanie...
bDzkpaol

Notowania

DTX Podsumowanie realizacji skupu akcji własnych

Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w związku z upływem terminu do realizacji skupu akcji własnych w oparciu i zgodnie z przyjętym przez Zarząd Spółki w dniu 23.11.2018 roku Regulaminem skupu akcji własnych (opublikowanym raportem ESPI nr 18/2018 r. w wykonaniu uchwały numer 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie uchwały upoważniającej Zarząd do nabycia akcji własnych Spółki) dokonał podsumowania skupu akcji własnych zrealizowanych w transakcjach sesyjnych na rynku NewConnect.
Łączna Liczba zakupionych akcji własnych: 675 349 sztuk Łączna wartość nominalna akcji własnych: 67 534,90 zł Łączna wartość nabycia akcji wraz z kosztami ich nabycia: 153 836,90 zł Łączna jednostkowa wartość nabycia jednej akcji: 0,2278 zł Udział w kapitale zakładowym: 4,50% Udział w ogólnej liczbie głosów: 4,50% Wykorzystanie kapitału rezerwowego: 30,8% Zarząd Spółki, zgodnie z przyznanym upoważnieniem, może podjąć decyzję o umorzeniu, zabezpieczeniu lub sprzedaży akcji własnych. Zarząd Spółki rozważa sprzedaż akcji własnych i przeznaczenie środków ze sprzedaży w części lub całości na budżet związany z produkcją i wydaniem gier. Jednak żadna decyzja odnośnie dalszego przeznaczenia akcji własnych nie została jeszcze podjęta. Zarząd Spółki planuje podjąć ww. decyzję do końca I kwartału 2021 r. o czym poinformuje raportem bieżącym.

Inne komunikaty

bDzkpaoT