Trwa ładowanie...
bDJAhLIl

Notowania

PAMAPOL: strona spółki
2.11.2020, 21:43

PMP Umorzenie przez sąd postępowania o stwierdzenie nieważności lub uchylenie Uchwały Delistingowej

Zarząd PAMAPOL S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 2 listopada 2020 r. powziął informację o wydaniu
w dniu 22 października 2020 r. przez Sąd Okręgowy w Łodzi, X Wydział Gospodarczy, postanowienia o umorzeniu postępowania o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym (Uchwała Delistingowa). O podjęciu czynności wynikających z uchwały Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. z dnia 30 lipca 2020 r., uchylającej Uchwałę Delistingową Emitent informował w raporcie bieżącym nr 18/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 r., a o decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie umorzenia postępowania o zniesienie dematerializacji akcji Spółki - w raporcie bieżącym nr 19/2020 z dnia 9 września 2020 r.

Inne komunikaty

bDJAhLIT