Trwa ładowanie...
bEgWFKER

Notowania

BLIRT: strona spółki
3.11.2020, 11:42

BLR Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie systemów premiowych za rok 2020 i 2021

Zarząd Blirt S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 3 listopada 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie pozytywnego zaopiniowania wniosku Zarządu Spółki dotyczącego utworzenia systemów premiowych na lata 2020-2021 dla kluczowych osób z kierownictwa Spółki oraz jej pracowników, a także zaakceptowała podstawowe założenia tych systemów.
Zgodnie z założeniami pula nagród za osiągnięty wynik finansowy Spółki wyniesie do 30% wartości EBITDA w roku 2020 oraz do 20% wartości EBITDA w roku 2021. Częściowo nagrody zostaną wypłacone w formie gotówkowej, a częściowo w formie akcji pochodzących z nowej emisji (w trakcie roku możliwe są wypłaty zaliczkowe). Minimalny wynik EBITDA Spółki umożliwiający wypłatę nagród to 5 mln PLN odpowiednio w 2020 r. oraz w 2021 r. Emitent podjął decyzję o publikacji raportu z uwagi na to, że sumaryczna kwota nagród w ramach ww. systemów premiowych może mieć istotny wpływ na wynik finansowy Spółki w poszczególnych latach.

Inne komunikaty

bEgWFKFz