Trwa ładowanie...
bDIUekgl

Notowania

ULMA: strona spółki
3.11.2020, 18:17

ULM REZYGNACJA Z PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU EMITENTA

Zarząd ULMA Construccion Polska S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 3 listopada 2020 r. Pan Giordano Weschenfelder złożył oświadczenie o rezygnacji z funkcji Członka Zarządu Spółki, ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2020 r.
Rezygnacja została złożona w porozumieniu z Zarządem Spółki i podyktowana jest przyczynami osobistymi. Z dniem 31 grudnia 2020 r., Pan Giordano Weschenfelder przestanie pełnić funkcję Dyrektora Naczelnego odpowiedzialnego za działalność operacyjną na rynku polskim. Spółka informuje, iż przed wygaśnięciem mandatu zostanie wyznaczona nowa osoba, która przejmie obowiązki rezygnującego Członka Zarządu. Podstawa prawna: § 5 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm.).

Inne komunikaty

bDIUekgT