Trwa ładowanie...
bDIkhEdN

Notowania

TBULL: strona spółki
3.11.2020, 18:52

TBL Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 3 listopada 2020 r.

Zarząd T-Bull S.A. („Spółka”, „Emitent”) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 3 listopada 2020 r. („WZ”):
- Damian Fijałkowski, któremu na WZ ze 188.000 akcji przysługiwało 376.000 głosów – 1/3 w głosach na WZ oraz 21,78% w ogólnej liczbie głosów Emitenta, - Grzegorz Zwoliński, któremu na WZ ze 188.000 akcji przysługiwało 376.000 głosów – 1/3 w głosach na WZ oraz 21,78% w ogólnej liczbie głosów Emitenta, - Radosław Łapczyński, któremu na WZ ze 188.000 akcji przysługiwało 376.000 głosów – 1/3 w głosach na WZ oraz 21,78% w ogólnej liczbie głosów Emitenta.

Inne komunikaty

bDIkhEev