Trwa ładowanie...
bDIvUlbF

Notowania

MABION: strona spółki
4.11.2020, 18:07

MAB Trzecie wezwanie akcjonariuszy Mabion S.A. do złożenia dokumentów akcji w Spółce

Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, ze zm. z Dz.U. z 2020 r. poz. 875), Zarząd Mabion S.A. („Emitent”, „Spółka”) wzywa niniejszym akcjonariuszy posiadających akcje Emitenta w formie dokumentu do złożenia posiadanych dokumentów akcji w Spółce, w celu dematerializacji akcji i ich rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Emitenta: ul. gen. Mariana Langiewicza 60, 95-050 Konstantynów Łódzki, w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 9:00 do 15:00. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Zgodnie ze stanem prawnym na dzień publikacji niniejszego wezwania, moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Emitenta wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Niniejsze wezwanie jest trzecim spośród pięciu wymaganych przez przepisy prawa do publikacji w trybie raportu bieżącego. Kolejne wezwania będą publikowane przez Spółkę w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie każde. Treść wezwania do złożenia dokumentów akcji w Spółce znajduje się również na stronie internetowej Emitenta pod adresem: www.mabion.eu w zakładce „obowiązkowa dematerializacja”.

Inne komunikaty

bDIvUlcn