Trwa ładowanie...
bDJmlfyZ

Notowania

XTPL: strona spółki
5.11.2020, 14:22

XTP Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzanie XTPL S.A., które odbyło się 5 listopada 2020 roku

Zarząd XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) przekazuje treść uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy XTPL S.A., które odbyło się 5 listopada 2020 roku („NWZA”). Treść uchwał znajduje się w załączniku nr 1 do raportu.
NWZA nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał NWZA nie zgłoszono sprzeciwów. Obecny na NWZA akcjonariusz zgłosił w trakcie NWZA projekt uchwały dotyczącej pkt 7 porządku obrad - projekt uchwały nr 05/11/2020 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej, którego treść znajduje się w załączniku nr 2 do raportu. Powyższa uchwała została przyjęta przez NWZA w brzmieniu zaproponowanym przez akcjonariusza W związku z powyższym NWZA nie podjęło uchwały nr 05/11/2020 dotyczącej pkt 7 porządku obrad w brzmieniu opublikowanym w ogłoszeniu o zwołaniu NWZA (opublikowanym na stronie internetowej Emitenta) oraz w raportach bieżących ESPI nr 37/2020 i 38/2020. Załączniki: 1. Treść uchwał podjętych przez NWZA; 2. Treść projektu uchwały. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4, 6, 7, 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…)

Załączniki

Inne komunikaty

bDJmlfzH