Trwa ładowanie...
bDJzGlOt

Notowania

IQP: strona spółki
5.11.2020, 16:24

PUN Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PunkPirates S.A. w dniu 5 listopada 2020 roku oraz ogłoszenie przerwy w obradach

Zarząd PunkPirates S.A.(„Spółka”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 5 listopada 2020 roku.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwałę w przedmiocie ogłoszenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 9 listopada 2020 roku do godziny 13:00. Po przerwie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostanie wznowione w lokalu Spółki przy ul. Krakowskie Przedmieście 13, 00-071 Warszawa. Treść uchwał, podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 5 listopada 2020 roku, do momentu ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Ponadto Zarząd informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki do chwili ogłoszenia przerwy nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad, a także że do żadnej z uchwał objętych protokołem z pierwszej części Walnego Zgromadzenia w dniu 5 listopada 2020 roku nie zgłoszono sprzeciwów. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 5-9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [...]

Załączniki

Inne komunikaty

bDJzGlPb