Trwa ładowanie...
bDSfeZlx

Notowania

TXM: strona spółki
6.11.2020, 17:35

TXM Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał

Zarząd TXM S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 395, 399 § 1 w zw. z art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 3 grudnia 2020 roku, na godzinę 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Warszawie w siedzibie Spółki przy Al. Jerozolimskich 200/209.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty

bDSfeZmf