Trwa ładowanie...
bEDtxkrp
Notowania
TAMEX: strona spółki
9.11.2020, 10:28

TOS Szacunkowe skonsolidowane i jednostkowe wybrane dane finansowe w Grupie Kapitałowej TAMEX Obiekty Sportowe S.A. za III kwartał 2020 roku

Zarząd spółki TAMEX Obiekty Sportowe S.A. (dalej: Tamex, Spółka), w związku z powzięciem w dniu dzisiejszym, tj. 9 listopada 2020 roku informacji o szacunkowych skonsolidowanych i jednostkowych wybranych danych finansowych w Grupie Kapitałowej TAMEX Obiekty Sportowe S.A. za III kwartał 2020 roku i ich zmianach w stosunku do wyników finansowych zaprezentowanych za analogiczne okresy poprzednich lat obrotowych, przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu szacunkowe skonsolidowane i jednostkowe wybrane dane finansowe za III kwartał 2020 roku wraz z danymi porównawczymi za analogiczne okresy lat 2017-2019.
Przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Spółkę i Grupę Kapitałową w raportowanym kwartale były niższe od wartości przychodów osiągniętych w analogicznym okresie poprzedniego roku obrotowego i jednocześnie niższe od średniej z lat poprzednich. W III kwartale 2020 roku, w stosunku do analogicznego kwartału roku poprzedniego i w stosunku do średniej z lat poprzednich, znaczącemu zmniejszeniu uległa wartość kosztów sprzedaży. Osiągnięty przez Grupę Kapitałową w III kwartale 2020 roku zysk netto zarówno w ujęciu kwartalnym, jak i narastająco, choć niższy niż w samym III kwartale 2019 roku, był w dalszym ciągu zdecydowanie wyższy od średniej zysku netto z lat porównawczych. Jednostkowy wynik netto wypracowany przez Spółkę w III kwartale 2020 roku był natomiast wyższy niż wyniki osiągnięte w III kwartale 2019 roku. Ostateczne wartości danych finansowych zaprezentowanych z niniejszym raporcie zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie kwartalnym Grupy Kapitałowej TAMEX Obiekty Sportowe S.A. za III kwartał 2020 roku.

Załączniki

Inne komunikaty

bEDtxkrX