Trwa ładowanie...
bDInljOt

Notowania

URSUS: strona spółki
9.11.2020, 22:04

URS Informacja nt. przyspieszonego postępowania układowego Emitenta

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 60/2020 z dnia 18 września 2020r., Zarząd URSUS S.A. informuje, iż w dniu 9 listopada 2020 r. powziął informację, że Sąd Okręgowy w Olsztynie Wydział V Gospodarczy wydał postanowienie, w którym oddalił zażalenie Emitenta na postanowienie o umorzeniu przyspieszonego postępowania układowego prowadzonego wobec Spółki.
W związku z powyższym, w dniu 9 listopada 2020r. Emitent zdecydował o przeprowadzeniu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, o którym mowa w art. 15 i nast. ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020r. poz. 1086; tzw. Tarcza 4.0) i w związku z tym zawarł z doradcą restrukturyzacyjnym umowę o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania oraz podjął decyzję o złożeniu wniosku do Monitora Sądowego i Gospodarczego celem obwieszczenia o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne ze zmianami wynikającymi z ww. ustawy. Podjęta decyzja o wszczęciu uproszczonego postepowania o zatwierdzenie układu jest jednym z elementów programu uzdrawiania Spółki i ma na celu jej pomyślną restrukturyzację oraz osiągnięcie jak najlepszych efektów dla wierzycieli, pracowników i akcjonariuszy Spółki.

Inne komunikaty

bDInljPb