Trwa ładowanie...
bDAzBIUR

Notowania

DEKPOL: strona spółki
9.11.2020, 22:23

DEK Częściowy wykup obligacji serii G i H

Zarząd DEKPOL S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 9 listopada 2020 r. dokonał wykupu 19.220 obligacji serii G o wartości nominalnej 1.000 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 19,22 mln zł oraz 3.750 obligacji serii H o wartości nominalnej 1.000 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 3,75 mln zł.
Wykup ww. obligacji nastąpił w wykonaniu zobowiązania Spółki do dokonania przymusowej amortyzacji 25% obligacji serii G w dniu wypłaty odsetek za VI okres odsetkowy oraz do przymusowej amortyzacji 25% obligacji serii H w dniu wypłaty odsetek za V okres odsetkowy, o czym Spółka informowała w raportach bieżących nr 11/2018 z dnia 7 marca 2018 r. i nr 42/2018 z dnia 11 czerwca 2018 r. odpowiednio. Uwzględniając obligacje serii G i H wykupione przez Spółkę przed dniem 9 listopada 2020 r., łączna liczba obligacji serii G i H pozostających do wykupu na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego wynosi 62.693 (52.134 obligacji serii G oraz 10.559 obligacji serii H).

Inne komunikaty

bDAzBIVz