Trwa ładowanie...
bDIPvqRh

Notowania

TBULL: strona spółki
10.11.2020, 9:00

TBL Zawarcie z inwestorem umowy wykonawczej na współfinansowanie Projektu nr 5

Zarząd T-Bull S.A. informuje, że w dniu 10 listopada 2020 roku zawarł z inwestorem umowę wykonawczą, dotyczącą współfinansowania projektu gry symulatorowej na PC, z możliwością portowania na konsole („Projekt nr 5”).
Zapowiedź Projektu nr 5 zostanie opublikowana na platformie Steam. Gra będzie tematycznie nawiązywać do czterech projektów, o których Zarząd T-Bull S.A. informował odpowiednio raportami bieżącymi nr 46/2020 z 20.10.2020r., nr 47/2020 z 22.10.2020r., nr 48/2020 z 27.10.2020r. oraz nr 52/2020 z 4.11.2020r. Wszystkie ww. tytuły będą ze sobą powiązane i tworzyć będą serię gier symulacyjnych, dla których Spółka planuje spójną komunikację marketingową. Umowa wykonawcza została podpisana, zgodnie z umową ramową z dnia 13 października 2020 roku, o której Zarząd T-Bull S.A. informował raportem bieżącym nr 42/2020 z dnia 13 października 2020 roku oraz w konsekwencji rozszerzonej strategii rozwoju T-Bull S.A., o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 45/2020 z dnia 15 października 2020 roku. Na podstawie ww. umowy wykonawczej, inwestor zobowiązał się do współfinansowania Projektu nr 5, który zostanie zrealizowany przez Spółkę, w zamian za procentowy udział w dochodach z komercjalizacji gry (revenue share). Wkład producencki wnoszony przez inwestora jest bezzwrotny. Po opracowaniu Projektu nr 5, T-Bull S.A. będzie posiadaczem praw do gry, niezbędnych dla realizacji celu jakim jest wytworzenie i wprowadzenie gry na rynek. Według najlepszej wiedzy Emitenta, warunki umowy są rynkowe.

Inne komunikaty

bDIPvqRP