Trwa ładowanie...
bDzFbvkl

Notowania

DEKPOL: strona spółki
12.11.2020, 23:04

DEK Podpisanie aneksu do listu intencyjnego w sprawie sprzedaży nieruchomości

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26 / 2020 z dnia 1 października 2020 r. dotyczącego podpisania listu intencyjnego w sprawie sprzedaży nieruchomości Zarząd Dekpol S.A. („Emitent”)
informuje, że w dniu 12 listopada 2020 r. powziął wiadomość o podpisaniu aneksu do wymienionego listu intencyjnego, zgodnie z którym strony przedłużyły termin dający nabywcy wyłączność na zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży do dnia 15 grudnia 2020 r. (uprzednio intencją stron było zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży do dnia 15 listopada 2020 r.).

Inne komunikaty

bDzFbvkT