Trwa ładowanie...
bEDtiFxN
Notowania
MAXCOM: strona spółki
13.11.2020, 8:51

MXC Korekta raportu bieżącego nr 20/2020

Zarząd Maxcom SA z siedzibą w Tychach ("Spółka”, "Emitent”) informuje o korekcie raportu bieżącego nr 20/2020 z dnia 9.10.2020 r. dotyczącego nabycia udziałów w spółce zależnej.
Konieczność korekty ww. raportu bieżącego wynika z omyłkowego wskazania liczby udziałów nabytych przez Emitenta oraz posiadanego - na skutek nabycia udziałów - procentowego udziału w kapitale zakładowym spółki zależnej i udziału w jej głosach. W raporcie podano: „(…) Emitent nabył po 2 udziały od każdego ze wspólników spółki COMTEL sp. z o.o., łącznie 4 (słownie: cztery) udziały o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 4.00 zł (słownie: cztery złote) za cenę w kwocie 4.00 zł (słownie: cztery złote). (…) W wyniku transakcji Emitent posiada 20 udziałów ww. spółki, stanowiących 40 % kapitału zakładowego i udziału w jej głosach.” A powinno być: „(…) Emitent nabył po 4 udziały od każdego ze wspólników spółki COMTEL sp. z o.o., łącznie 8 (słownie: osiem) udziałów o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 8.00 zł (słownie: osiem złotych) za cenę w kwocie 8.00 zł (słownie: osiem złotych). (…) W wyniku transakcji Emitent posiada 24 udziały ww. spółki, stanowiące 48 % kapitału zakładowego i udziału w jej głosach.” Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 2020-11-13 Andrzej Wilusz - Wiceprezes Zarządu

Inne komunikaty

bEDtiFyv