Trwa ładowanie...
bDHIYwWJ

Notowania

KETY: strona spółki
13.11.2020, 14:10

KTY Decyzja Zarządu Spółki o akceptacji warunków zmiany umowy wielocelowej linii kredytowej zawartej z BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna oraz o podpisaniu aneksu do tej umowy

Zarząd Grupy Kęty S.A. (dalej: Spółka lub Emitent) informuje, że w dniu 13 listopada 2020 r. podjął decyzję w sprawie akceptacji przedstawionych przez bank BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna (dalej: Bank) warunków zmiany umowy wielocelowej linii kredytowej zawartej z Bankiem, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 29/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r. (dalej: Umowa) oraz o podpisaniu aneksu do tej Umowy.
Na mocy aneksu wydłużony zostanie termin wymagalności kredytu do 24 miesięcy liczonych od dnia podpisania aneksu do Umowy, przy czym od dnia 30 listopada 2020 r. kwota limitu kredytu dostępna wszystkim Kredytobiorcom zostanie zwiększona do 400.000.000 zł, chyba że Emitent do dnia 26 listopada 2020 r. złoży pisemną dyspozycję o rezygnacji z podwyższenia tego limitu, przy czym intencją Emitenta jest złożenie tej dyspozycji. Pozostałe warunki nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Inne komunikaty

bDHIYwXr