Trwa ładowanie...
bDTtisDF

Notowania

APE Wstępne wyniki finansowe za 3 kwartały 2020 roku

Zarząd APS Energia S.A. (Emitent) informuje, iż w związku z zakończeniem procesu konsolidacji danych finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za 3 kwartały 2020 roku, podjęta została decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych skonsolidowanych wyników finansowych za ww. okres.
Wstępne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za 3 kwartały 2020 roku kształtują się następująco: - przychody ze sprzedaży: 58,2 mln zł - strata z działalności operacyjnej: -5,3 mln zł - wynik EBITDA: -2,9 mln zł - strata netto: -7,4 mln zł Dla porównania wyniki Grupy Kapitałowej Emitenta za 3 kwartały 2019 roku były następujące: - przychody ze sprzedaży: 84,6 mln zł - strata z działalności operacyjnej: -0,005 mln zł - wynik EBITDA: 2,3 mln zł - strata netto: -0,9 mln zł Pogorszenie się wyników w stosunku do okresu porównawczego spowodowane zostało zmianami otoczenia ekonomicznego na rynku rosyjskim, utrudnieniami wynikającymi z obostrzeń przeciwpandemicznych oraz przesunięciami realizacji projektów na kolejne okresy. Emitent przypomina, że ostateczne wyniki finansowe za 3 kwartały 2020 roku zostaną przekazane w skonsolidowanym raporcie kwartalnym, który zostanie opublikowany w dniu 19 listopada 2020 roku.

Inne komunikaty

bDTtisEn