Trwa ładowanie...
bECcHTVN
Notowania
ELKOP: strona spółki
16.11.2020, 14:31

EKP Czwarte wezwanie Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji

Zarząd spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000782225 niniejszym po raz czwarty wzywa Akcjonariuszy posiadających akcje Emitenta w formie dokumentu, do ich złożenia w siedzibie Spółki w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać w dni robocze od poniedziałku do piątku w siedzibie Spółki przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, w godzinach od 9:00 do 17:00. Moc obowiązująca dokumentów akcji w formie dokumentu wygasa z mocy prawa z dniem 01 marca 2021 roku. Niniejsze wezwanie jest czwartym, spośród pięciu wymaganych wezwań akcjonariuszy. Pierwsze wezwanie Emitent opublikował raportem bieżącym nr 45/2020 w dniu 29.09.2020 r. Drugie wezwanie Emitent opublikował raportem bieżącym nr 51/2020 w dniu 15.10.2020 r. Trzecie wezwanie Emitent opublikował raportem bieżącym nr 54/2020 w dniu 30.10.2020 r. Kolejne wezwanie będzie publikowane przez Spółkę w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie.

Inne komunikaty

bECcHTWv