Trwa ładowanie...
bEhWtLkR

Notowania

ATCCARGO: strona spółki
17.11.2020, 15:18

ATA Zawarcie znaczącej umowy

Zarząd Spółki ATC Cargo S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Gdyni, w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 10/2020 informuje, iż w dniu 17 listopada 2020 roku powziął informację o zawarciu z IKEA Supply AG Transport Agreement (z ang. umowy transportowej), objętej współpracą pomiędzy Emitentem a IKEA Supply AG w ramach łączącej strony umowy ramowej, w konsekwencji wygranego przez Emitenta przetargu na zlecone trasy przewozowe.
Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Emitenta usług transportowych i innych usług dodatkowych dotyczących produktów IKEA Supply AG lub innych towarów. Transport Agreement rozpoczyna swe obowiązywanie z dniem 16 listopada 2020 roku i został zawarty na czas nieoznaczony. Szacunkowa, roczna wartość umowy wynosi: 14.500.000,00 zł. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE Osoby reprezentujące Spółkę: · Artur Jadeszko - Prezes Zarządu · Wiktor Bąk - Wiceprezes Zarządu

Inne komunikaty

bEhWtLlz