Trwa ładowanie...
bEiezKKt

Notowania

HOTBLOK: strona spółki
18.11.2020, 8:46

CAI CARLSON INVESTMENTS S.A. – wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 17 listopada 2020 r.

Zarząd CARLSON INVESTMENTS S.A z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 17 listopada 2020 roku.
•CARLSON VENTURES INTERNATIONAL Ltd - 3.314.101 akcji, dających 3.314.101 głosów, co stanowiło 78,01% liczby głosów na NWZ oraz 60,04% ogólnej liczby głosów. •Artur Jędrzejewski – 820.558 akcji, dających 820.558 głosów, co stanowiło 19,31% liczby głosów na NWZ oraz 14,86% ogólnej liczby głosów.

Inne komunikaty

bEiezKLb