Trwa ładowanie...
bDIPGlZx

Notowania

REGNON: strona spółki
18.11.2020, 17:49

REG Oświadczenie o rezygnacji Członka Rady Nadzorczej.

Regnon S.A. w likwidacji [Emitent, Spółka] działając na podstawie przepisów § 5 pkt 4 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [Dz.U. 2018 poz. 757] informuje, że Pani Anna Jasinowcz złożyła oświadczenie o rezygnacji z dniem 13 listopada 2020 r. z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

Inne komunikaty

bDIPGmaf