Trwa ładowanie...
bDJGnDiZ

Notowania

GETIN: strona spółki
19.11.2020, 14:23

GTN Podpisanie listu intencyjnego w sprawie potencjalnej sprzedaży Idea Bank Białoruś

Zarząd Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2020 z dnia 8 lipca 2020 r. informuje, że w dniu 19 listopada 2020 r. Emitent podpisał z Getin International S.A. w likwidacji z siedzibą we Wrocławiu („GISA”) – spółką zależną od Emitenta oraz ZAO Minsk Transit Bank z siedzibą w Mińsku, Białoruś („MTB”) list intencyjny („List intencyjny”), w którym strony wyraziły intencję podjęcia działań zmierzających do zawarcia transakcji sprzedaży przez Emitenta i GISA na rzecz MTB lub podmiotów z nim powiązanych akcji spółki ZAO Idea Bank z siedzibą w Mińsku, Białoruś („Bank”), („Potencjalna transakcja”).
Strony Listu intencyjnego przyjęły między innymi następujące wstępne założenia Potencjalnej transakcji: 1. przedmiotem sprzedaży będą wszystkie posiadane przez Emitenta i GISA akcje Banku, stanowiące około 99,999% kapitału zakładowego Banku („Akcje”); 2. proponowana cena za Akcje wynosi 50.000.000,00 BYN (pięćdziesiąt milionów rubli białoruskich), co stanowi równowartość 73.810.000,00 zł (siedemdziesiąt trzy miliony osiemset dziesięć tysięcy złotych) wg średniego kursu NBP z dnia 18 listopada 2020 r.; 3. Potencjalna transakcja będzie uzależniona od uzyskania wymaganych zgód korporacyjnych i regulacyjnych; 4. intencją stron Listu intencyjnego jest zawarcie umowy sprzedaży Akcji do dnia 4 stycznia 2021 r.; 5. po podpisaniu Listu Intencyjnego może zostać przeprowadzone dodatkowe badanie due diligence Banku. List intencyjny, o ile nie zostanie przedłużony za zgodą Stron, wygaśnie z dniem 31 stycznia 2021 r. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku – informacje poufne.

Inne komunikaty

bDJGnDjH