Trwa ładowanie...
bDHVjPZx

Notowania

FERRUM: strona spółki
20.11.2020, 14:21

FER Zawarcie umowy pożyczki z PFR Inwestycje FIZ

Zarząd FERRUM S.A. [„Emitent”, „Spółka”] informuje o zawarciu w dniu 20 listopada 2020 r. umowy pożyczki [„Umowa”] pomiędzy Spółką jako Pożyczkobiorcą a PFR Inwestycje Fundusz Inwestycyjny Zamknięty jako Pożyczkodawcą. Zgodnie z Umową Pożyczkodawca udziela Spółce oprocentowanej na warunkach rynkowych pożyczki pieniężnej w kwocie 18 mln zł [„Pożyczka”].
Pożyczka zostaje udzielona na sfinansowanie wydatków związanych z działalnością operacyjną Spółki. Termin spłaty Pożyczki w jednej racie został ustalony na koniec listopada 2022 roku. Zabezpieczenie spłaty Pożyczki stanowią: [i] zastawy rejestrowe na wybranych składnikach majątku do wysokości najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 150% kwoty Pożyczki [w tym zastaw rejestrowy na wszystkich akcjach spółki zależnej ZKS FERRUM S.A., na wybranych liniach produkcyjnych oraz na zapasach Emitenta], [ii] hipoteki umowne łączne do maksymalnej kwoty zabezpieczenia równej 150% kwoty Pożyczki na wybranych nieruchomościach Spółki zlokalizowanych w Katowicach oraz [iii] oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji na rzecz Pożyczkodawcy. Pożyczka zostanie wypłacona Spółce w terminie do 10 dni roboczych od otrzymania przez Pożyczkodawcę dokumentów formalno-prawnych zwyczajowo wymaganych przy tego rodzaju umowach, jak w szczególności: niezbędne zgody korporacyjne, czy dokumenty zabezpieczeń. Pozostałe warunki Umowy, w tym w zakresie okoliczności umożliwiających jej wypowiedzenie lub odstąpienie od niej nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Inne komunikaty

bDHVjQaf