Trwa ładowanie...
bDAfKUqd

Notowania

I2DEV: strona spółki
20.11.2020, 15:03

I2D Częściowy, przedterminowy wykup obligacji serii H

Zarząd spółki i2 Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, iż w dniu 20 listopada 2020 roku Emitent dokonał częściowego, przedterminowego wykupu 4.000 sztuk obligacji serii H o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 4.000.000 zł (cztery miliony złotych). Częściowy, przedterminowy wykup został przeprowadzony zgodnie z zasadami opisanymi w Warunkach Emisji Obligacji będących załącznikiem do Uchwały Zarządu Emitenta z dnia 26 września 2018 roku.
Emitent dokonał częściowego, przedterminowego wykupu Obligacji poprzez zapłatę na rzecz Obligatariusza za każdą wykupowaną Obligację Należności Głównej wraz z należnymi, a niezapłaconymi odsetkami wyliczonymi zgodnie z Warunkami Emisji.

Inne komunikaty

bDAfKUqL