Trwa ładowanie...

Notowania

JRH Podpisanie umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości przez spółkę zależną

Zarząd JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, że w dniu 20 listopada 2020 roku otrzymał informacje od spółki zależnej Emitenta Zielona Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, o zawarciu przez nią w dniu 19 listopada 2020 roku przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości z osobą fizyczną za cenę brutto w kwocie 258.300,00 zł (dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta złotych). Ze względu na ustalenia negocjacyjne Stron, dane nieruchomości zostaną podane po podpisaniu umowy przyrzeczonej z Kupującym. Umowa Przyrzeczona ma zostać zawarta w terminie do dnia 31.12.2020 roku.
Działania Emitenta są wynikiem realizacji strategii rozwoju Spółki na lata 2020-2022, i przyjętego kierunku sprzedaży posiadanych nieruchomości.

Inne komunikaty