Trwa ładowanie...

Notowania

BVT: strona spółki
20.11.2020, 18:12

BVT Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji.

Zarząd BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, z późn. zm.), niniejszym wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki posiadających akcje wydane w formie dokumentów, do złożenia ich w Spółce celem dematerializacji i rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji, wydanych przez Spółkę, wygasa z dniem 1 marca 2021 roku. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie ww. ustawy. Wezwanie jest czwartym z pięciu obligatoryjnych wezwań przewidzianych przepisami. Piąte, ostatnie wezwanie będzie opublikowane przez Spółkę w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie od niniejszego komunikatu. Dokumenty akcji należy składać, za pisemnym pokwitowaniem, w siedzibie Spółki pod adresem ul. Słoneczna 28-30, 33-100 Tarnów, w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 15:00.

Inne komunikaty