Trwa ładowanie...
bEDktMHV
Notowania
PHN: strona spółki
20.11.2020, 19:47

PHN Dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji serii C oraz data pierwszego notowania

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. ("Spółka") informuje o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") Uchwały nr 897/2020 z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie dopuszczenia oraz wprowadzenia z dniem 24 listopada 2020 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW 49.325 akcji zwykłych na okaziciela serii C ("Akcje Serii C") Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł każda.
Wprowadzenie ww. akcji Spółki do obrotu giełdowego z dniem 24 listopada 2020 r. nastąpi pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 24 listopada 2020 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem PLPHN0000014. Wskazane wyżej akcje zostały wyemitowane na podstawie: - Uchwały nr 3 WZA Spółki z dnia 11 października 2011 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 3.884.000,00 zł poprzez emisję 3.884.000 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda oraz - Uchwały nr 3 WZA Spółki z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 469.000,00 zł poprzez emisję 469.000 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Akcje Serii C nabywane są w wyniku realizacji uprawnień wynikających z warrantów subskrypcyjnych serii A oraz serii B Spółki zaoferowanych nieodpłatnie tym pracownikom spółek Warszawski Holding Nieruchomości, Intraco, Budexpo oraz Dalmor, którym stosownie do przepisów art. 36 i n. Ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji z dn. 31 sierpnia 1996 r. przysługiwało prawo do nieodpłatnego nabycia akcji lub udziałów danej spółki.

Inne komunikaty

bEDktMID