Trwa ładowanie...

Notowania

DEKPOL: strona spółki
20.11.2020, 21:28

DEK Dokonanie uzgodnień dotyczących podstawowych treści umowy na wykonanie robót budowlanych hali magazynowo- produkcyjnej w Gdańsku

Zarząd Dekpol S.A. („Spółka”) informuje o dokonaniu w dniu 20 listopada 2020 r. uzgodnień dotyczących podstawowych treści umowy na wykonanie robót budowlanych hali magazynowo - produkcyjnej, w tym wykonanie wszelkich robót towarzyszących oraz prac projektowych w Gdańsku. Termin realizacji przewidywany jest na marzec 2021 roku, a wynagrodzenie netto Spółki za wykonanie prac przewidywane jest na poziomie około10% przychodów Grupy Kapitałowej Dekpol za rok 2019. Umowa będzie obejmowała również prace zrealizowane do momentu jej zawarcia, wykonane na podstawie bieżących uzgodnień. O zawarciu umowy Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Inne komunikaty