Trwa ładowanie...

Notowania

WOJAS: strona spółki
20.11.2020, 23:56

WOJ QSr 3/2020: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego


Niniejszy raport jest korektą skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej WOJAS S.A. za III kwartał 2020 r. z dnia 19 listopada 2020 r. Korekta w niniejszym raporcie dotyczy wyłącznie następujących pozycji: (1) poprawiono wartość skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej za 3 kwartał 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30, było (8 085) tys. zł, ma być: (4 783) tys. zł; (2) poprawiono w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych  wartość amortyzacji dla okresu 3 kwartał 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30, było: 25 416 tys. zł, ma być: 8 627 tys. zł.

Załączniki

Inne komunikaty