Trwa ładowanie...

Notowania

MENNICA: strona spółki
21.11.2020, 13:54

MNC Powołanie Członka Zarządu

Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka" lub "Emitent"), przekazuje do publicznej informacji, że w dniu 21 listopada 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała Panią Katarzynę Budnicką do pełnienia funkcji Członka Zarządu ds. Pionu Płatności Elektronicznych.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pani Katarzyna Budnicka nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz jej podmiotów powiązanych. Pani Katarzyna Budnicka nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Nie została również wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Opis wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego Pani Katarzyny Budnickiej stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty